headerslide

Nocore presenteert rekentool om daling loonsom te berekenen

15-04-2020

Bereken uw daling loonsom met de rekentool van Nocore.

Afgelopen maandag is het loket “Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid” opengesteld. Inmiddels wordt er ook steeds meer duidelijk over de uitwerking en impact van deze noodmaatregel. Veel bedrijven zijn bezig met het bepalen van het verwachte omzetverlies en stellen de aanvraag uit totdat ze meer inzicht hebben. Zoals eerder vermeld heeft Nocore een NOW-team samengesteld die alle ontwikkelingen rond de NOW volgt. Uit onze eerste analyses blijkt dat er een aantal onderdelen zijn waarover wij u willen informeren.

Daling omzet
Voor de aanvraag van de NOW subsidie dient de te verwachtte omzetdaling op gegeven te worden. Bedenk goed welke referentie periode van 3 maanden (beginnend op 1 maart 2020, 1 april 2020 of 1 mei 2020) voor het bepalen van de omzetdaling moet worden opgegeven. Indien u hier op dit moment nog geen inzicht heeft, kan er ook eventueel gewacht worden met de aanvraag van de NOW, u mag deze tot en met 31 mei 2020 indienen. Daarnaast is het van belang dat de omzet en de omzetdaling bepaald wordt op concern niveau. Oftewel, de omzet en omzetdaling moet bepaalt worden van alle bedrijven binnen het concern.

Bepaling SV loon
In de berekening van de NOW wordt gesproken over het SV-loon. In de gedetailleerde uitwerking van de regeling staat expliciet vermeldt dat dit het SV-loon is exclusief uitbetaald vakantiegeld. Dit is niet hetzelfde bedrag wat in de kolom SV-loon in uw verzamelloonstaat (of modelloonstaat) staat vermeld. Ook dienen de bedragen die u heeft ontvangen van het UWV (zoals de WAZO-uitkering) in mindering te worden gebracht. Dit maakt het geheel redelijk gecompliceerd.

Daling loonsom
Ook hebben wij geconcludeerd dat een cruciaal punt onderbelicht wordt. Bij uw aanvraag dient u de maanden aan te geven waarover u een bijdrage wenst te ontvangen. In de noodmaatregel NOW zit een rekenregel die er effectief voor zorgt dat bij een daling van de loonsom ten opzichte van januari 2020, de subsidie een stuk lager kan uitvallen. Als u een te hoog voorschot aanvraagt moet u later het te veel ontvangen bedrag terug betalen.

Rekentool
Om het bovenstaande voor u inzichtelijk te maken heeft Nocore een rekentool gemaakt. Deze rekentool dient u als een hulpmiddel te zien en kunnen er geen rechten aan ontleend worden.

Wilt u de rekentool ontvangen per e-mail? Mail naar: verkoop@nocore.nl of bel met: 0413-242050

Let op! Deze rekentool is ontworpen voor één bedrijf met dus één enkel loonheffingsnummer. Op concern niveau ligt het nog iets gecompliceerder (zie hiervoor de regels van de belastingdienst).

Energie-efficiëntieklasse D C B A E F G