headerslide

De 5 kernwaardes van Nocore

Werken bij Nocore betekent het omarmen van onze kernwaardes. Op deze pagina vertellen we uitgebreid over onze 5  kernwaardes:

 • Ik omarm verandering
 • Ik werk met respect
 • Ik ben betrokken
 • Ik ben zorgvuldig
 • Ik zeg wat ik doe en doe wat ik zeg

Lees verder voor een uitgebreide beschrijving per kernwaarden en het gedrag wat wij daarbij verstaan.

Ik omarm verandering

Verandering is nodig om ook in de toekomst succesvol te kunnen blijven. Om als organisatie en als medewerker een rol van betekenis te kunnen blijven spelen.

Mijn gedrag:

 • Ik stimuleer verandering.
 • Ik sta open voor verandering en draag hieraan bij.
 • Ik zoek actief naar mogelijkheden om onze kwaliteit en dienstverlening verder te ontwikkelen.
 • Ik ben doorlopend bezig met het leren en ontwikkelen.

Ik werk met respect

Samenwerken vraagt om respect. In een omgeving waarin respect het uitgangspunt is, is het prettig werken. Het is een omgeving waarin iedereen meetelt en gehoord wordt.

Mijn gedrag:

 • Ik toon respect voor de ander en zijn of haar mening
 • Ik onthoud me van roddelen of achterklap
 • Ik geef de ander de ruimte en luister

Ik ben betrokken

Onze klanten en mijn collega’s maken Nocore. Door oog te hebben voor ieders belangen onderscheiden we ons.

Mijn gedrag:

 • Ik handel niet vanuit eigenbelang maar vanuit gezamenlijk belang.
 • Ik heb oog voor de belangen van onze klanten, de belangen van Nocore en voor de belangen van mijn collega’s.
 • Ik ben servicegericht en ondersteun waar mogelijk onze klanten en mijn collega’s.
 • Ik steun mijn collega’s zodat we samen tot het beste eindresultaat komen.

Ik ben zorgvuldig

In ons werk komen we met veel en vaak vertrouwelijke informatie in aanraking en kunnen fouten cruciale gevolgen hebben voor onze klanten. Een zorgvuldige omgang met informatie en zorgvuldig werken zijn essentieel.

Mijn gedrag:

 • Ik ben kritisch op mijn eigen werk.
 • Ik ga integer om met mijn informatie.
 • Ik neem verantwoordelijkheid voor mijn gedrag en werk.

Ik zeg wat ik doe en doe wat ik zeg

Aan de basis van ons werk staat vertrouwen. Vertrouwen ontstaat door ons handelen.

Mijn gedrag:

 • Ik geef het goede voorbeeld.
 • Ik kom afspraken na.
 • Ik werk transparant.
 • Ik ben aanspreekbaar en maak zaken bespreekbaar.
 • Ik geef vertrouwen.
Energie-effici├źntieklasse D C B A E F G