headerslide

Maatregelen Nocore vanwege het Coronavirus – update

20-03-2020

Graag vragen wij uw aandacht voor het onderstaande bericht vanwege het Coronavirus.

Geachte relatie,

Graag vragen wij uw aandacht voor het onderstaande bericht:

In de afgelopen weken heeft heel Nederland te maken gekregen met het Coronavirus die zowel ons
persoonlijk als zakelijk raakt. Met name Noord-Brabant wordt zwaar getroffen. De afgelopen week
wordt met name de regio Uden als epicentrum aangemerkt. Ook in het NOS journaal is hier gisteren
extra aandacht aan besteed. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Uden en daarom willen wij u hier extra
over informeren.

Nocore levert bij u cruciale software en/of hardware infrastructuur. Het is erg belangrijk dat u hierop
kunt vertrouwen en dat deze software en hardware beschikbaar en operationeel blijft.

Wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheden naar onze klanten en hebben wij dan ook vanaf vorige

maand extra voorzorgsmaatregelen getroffen:

  • Technische infrastructuur opgezet, zodat iedere medewerker van Nocore vanuit huis kan werken.
  • De bestaande overlegstructuur blijft gehandhaafd, deze wordt alleen digitaal voortgezet.
  • Bij eventuele ziekte van medewerkers is er extra vervanging geregeld.
  • Buitendienst consultants worden extra ingezet ter ondersteuning van de supportdesk.

Vanaf afgelopen maandag 16 maart 2020 bleek dat de voorzorgsmaatregelen terecht waren genomen.

Vanaf deze dag werken alle medewerkers van Nocore vanuit huis en mogen consultants alleen bij hoge uitzondering
naar klanten op locatie.

Er is momenteel sprake van normaal ziekteverzuim en tot op heden zijn er geen Corona besmettingen bekend onder
onze mensen.

De supportdesk (klantenportaal) en receptie zijn via de gebruikelijke manier bereikbaar.
Het 0900 nummer is echter wel tijdelijk buiten gebruik, aangezien dit moeilijk te organiseren is vanuit
decentrale werkplekken. Bij het 0900 nummer is er namelijk direct contact nodig tussen de 1e en 2e lijn
supportmedewerkers voor kennis uitwisseling, bij wat moeilijkere vragen.

Alle vragen/incidenten kunt u uiteraard via de gebruikelijke manier via het klantenportaal indienen.
Om onze dienstverlening te waarborgen, worden de buitendienst consultants extra ingezet op de supportdesk.

Omdat in Nederland momenteel veel thuis wordt gewerkt, kan dit een extra belasting geven op de Nederlandse
infrastructuur en providers. Hierdoor kan het voorkomen dat de verbindingssnelheid naar ons datacenter trager
is, dan wat wij gewend zijn. Helaas heeft Nocore hier geen invloed op.

Indien u nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de supportdesk via: support.nocore.nl.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wens ik u sterkte in deze uitzonderlijke tijden.

Ad Klösters

Directeur Nocore

Energie-efficiëntieklasse D C B A E F G