headerslide

Drukbezochte workshop SNUC en WTL

15-10-2017

Op 12 oktober jl. werd voor directie en management van uitzendorganisaties een workshop SNCU en WTL georganiseerd. De workshop werd door 65 deelnemers bezocht. Een enorme grote opkomst!

In het eerste deel van de workshop kwam het onderwerp SNCU controle ter sprake of te wel de inlenersbeloning. Uitzendkrachten die volgens de ABU-cao werken, hebben per 30 maart 2015 recht op hetzelfde loon als vaste medewerkers in dienst van de inlener. Dit geldt al vanaf de eerste dag van inlenen en voor zover het gelijke of gelijkwaardige functies betreffen. De NBBU-cao kende al deze inlenersbeloning vanaf de eerste inleendag. Tot de inlenersbeloning behoren: het bruto uurloon conform de schaal van indeling, ADV, overwerk- en onregelmatigheidstoeslag, initiële loonsverhoging, onkostenvergoeding en periodieken. Voor enkele specifieke groepen blijft een apart cao-loonbouw van toepassing.

De SNCU controleert of de juiste inlenersbeloning wordt toegepast.

In het tweede deel van de workshop kwam het onderwerp WTL (Wet Toekenning Loondomein) aan bod. Deze wet bestaat uit 2 tegemoetkomingen voor werkgevers namelijk: het lage inkomensvoordeel (LIV) en het loonkostenvoordeel (LKV). Het LIV is op 1 januari 2017 ingegaan. Het LKV gaat per 1 januari 2018 in. Deze tegemoetkomingen zijn erop gericht om werknemers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. Deze wet kan vele duizenden euro’s voordeel voor de werkgever opleveren mits de administratie goed is ingericht en loongegevens regelmatig worden gecontroleerd. Uitgelegd is hoe een onderneming MAXIMAAL kan profiteren van het huidig stelsel van premiekortingen. Resultaat optimalisatie van het arbeidskapitaal.

Energie-efficiëntieklasse D C B A E F G